Kamperen.tips neemt je privacy zeer serieus. Lees het volgende voor meer informatie over ons privacybeleid.

Kamperen.tips hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van de website www.kamperen.tips aanvaard je daarmee gebonden te zijn aan deze privacy policy, die kan worden gewijzigd of aangepast van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving.

Traffic data worden gegenereerd wanneer je computer verbinding maakt met www.kamperen.tips en zijn niet voldoende alleen om je te identificeren. We kunnen ook de volgende informatie verzamelen: de oorsprong van de verbinding, het IP-adres, het type en versie van je internet browser, de lengteduur van de verbinding, enz. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor statistische doeleinden om het verkeer naar en op Kamperen.tips te analyseren (denkende aan de meest en minst bekeken pagina’s, welke activiteit per dag en uur, enz.). Traffic data worden altijd volledig anoniem verwerkt.

Copyright

Alle rechten op Kamperen.tips, dan wel op werken, ontwerpen, teksten, fotografisch-/beeldmateriaal, aangeboden diensten en producten, scripts en andere items op Kamperen.tips, berusten bij Kamperen.tips,tenzij anders vermeld. Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden en is te allen tijde voorzien van bronvermelding. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van de Kamperen.tips, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend door Kamperen.tips of de derde rechthebbende. Mocht u ondanks alle door Kamperen.tips in acht genomen zorgvuldigheid menen dat uw rechten en/of de rechten van derden worden geschonden, laat Kamperen.tips dat dan zo spoedig mogelijk weten via het e-mailadres kamperen.tips@outlook.com

Persoonsgegevens

Indien de bezoeker van Kamperen.tips zich opgeeft via de Kamperen.tips om informatie via post, mail of telefoon te ontvangen, wordt hij verzocht bepaalde persoonsgegevens aan Kamperen.tips te verstrekken (te weten: naam, e-mail, telefoon- en/of adresgegevens) en beschikt hij over de keuze zijn gegevens enkel te laten verwerken voor de specifieke vraag of tevens in de toekomst verdere informatie te ontvangen omtrent (nieuwe) producten en diensten van Kamperen.tips. In dit laatste geval geeft een bezoeker Kamperen.tips toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van Kamperen.tips met het oog op een geautomatiseerd klantenbeheer en marktonderzoek.

De door de bezoeker aan Kamperen.tips beschikbaar gestelde gegevens worden verwerkt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zullen derhalve nooit zonder uw uitdrukkelijke ondubbelzinnige toestemming worden verstrekt aan derden, zijn alleen voor het gebruik van Kamperen.tips en zullen enkel voor de bovengenoemde doeleinden worden gebruikt.

Op uw verzoek zal Kamperen.tips u,
1) inzage geven in de door Kamperen.tips verwerkte gegevens
2) uw gegevens uit haar bestand verwijderen
3) uw gegevens aanpassen/actualiseren

Cookies

Kamperen.tips maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Kamperen.tips de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

Deze informatie bevat naast je IP-adres, geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens je volgende gebruik van Kamperen.tips geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van Kamperen.tips of dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) Kamperen.tips

Links naar andere Sites & Advertenties

Kamperen.tips maakt gebruik van advertenties van derden op Kamperen.tips ter ondersteuning van onze website. Sommige van deze adverteerders kunnen gebruik maken van web-technologieën, zoals cookies en web beacons op onze site.

Kamperen.tips bevat links waarmee je de website www.kamperen.tips verlaat en op websites van een andere partij terecht komt.Kamperen.tips heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. Wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden. Wij raden je aan het privacybeleid en / of verklaringen van de andere websites die je bezoekt te raadplegen.

Kamperen.tips is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van de website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor informatie, data, programma’s die u via onze site krijgt van derden. De informatie die u van derden krijgt, vertegenwoordigt niet altijd de mening van ons.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Informatie op website Kamperen.tips

Wij kunnen niet garanderen dat de informatie op onze website volledig foutloos is, volledig en/of actueel is. Daarom kunt u aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Mocht u informatie, data en/of programma’s tegen komen waarvan het copyright bij u ligt, verzoeken dit te melden aan de webmaster. (kamperen.tips@outlook.com).

Vragen

Indien u informatie tegenkomt die in uw ogen niet goed, volledig en of actueel is, kunt u contact opnemen met de webmaster. (kamperen.tips@outlook.com) Wij stellen uw commentaar en/of eventuele aanvullingen zeer op prijs. Door uw bijdragen kunnen wij onze website verbeteren. En daar staan wij altijd voor open.